Інформація про заклад
 

Інформація про заклад та документи,

що мають бути у відкритому доступі відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту»

 

Статут закладу освіти

Статут Комунального закладу Березівської сільської ради «Березівський НВК» можна переглянути за посиланням.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Відповідно до Закону України «Про освіту» (розділ ХІІ, п.3, п.п. 6) заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування. На даний час освітня діяльність здійснюється на підставі Ліцензії та Свідоцтва про атестацію

Структура та органи управління закладу освіти

До Комунального закладу Березівської сільської ради «Березівський навчально-виховний комплекс» входять дошкільний навчальний заклад «Веселка», який забезпечує надання дошкільної освіти, та загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, загальноосвітній навчальний заклад, який забезпечує надання початкової, базової і повної загальної середньої освіти. Заклад має Іващенківську філію, у складі якої діє дошкільний навчальний заклад «Колобок».
Управління НВК здійснюється його засновником – Березівською сільською радою та уповноваженим органом – відділом освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради відповідно до переданих повноважень.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює директор. Колегіальним органом управління закладом є педагогічна рада.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовам

Кадровий склад педагогічних працівників НВК у 2018-2019 навчальному році можна переглянути за посиланням.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітню програму НВК можна переглянути за посиланням.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

Територією обслуговування, закріпленою за закладом є с. Береза, с.Іващенкове, с. Кривенкове та с. Обложки. 
Наказ відділу освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради 05.07.2018  № 199-ОД можна переглянути за посиланням

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Проектна потужність закладу – 400 учнів.

Станом на 05.09.2018 року в Березівському НВК навчається 131 учень та 24 вихованці ДНЗ. Мережу класів та контингент учнів можна переглянути за посиланням.

Мова (мови) освітнього процесу

Освітній процес у НВК здійснюється українською мовою.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Список вакантних посад можна переглянути за посиланням.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовам)

Відомості про матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до ліцензійних умов можна переглянути за посиланням.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти можна переглянути за посиланням.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти можна переглянути за посиланням.

Правила прийому до закладу освіти

Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу).

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за кожним з рівнів освіти, детально визначено в Освітній програмі закладу.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

За потреби (у разі заяви батьків та наявності відповідного медичного висновку) в НВК організовується індивідуальне навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до діючих нормативних документів.